Iepazīst uzņēmumu!

Otrdien,23.maijā, Valmieras 2.vidussskolas 6.klases skolēni devās ekskursijā uz vienu no Valmieras uzņēmumiem SIA “Valmieras ūdens “ar mērķi iepazīt uzņēmumus un to darbību dzimtajā novadā, kā arī kompetenču izglītības ietvaros tika īstenoti mācību mērķi sociālajās zinībās un karjeras izglītībā.
SIA “Valmieras ūdens” ir Valmieras novada pašvaldībai piederoša kapitālsabiedrība, kas nodrošina ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu, kā arī siltumapgādi Valmieras pilsētas un Valmieras pagasta teritorijās.
Skolēni uzzināja par uzņēmuma galvenajām pamatdarbības jomām- ūdensapgādes pakalpojumu sniegšana,sadzīves un saimnieciskās kanalizācijas pakalpojumi,notekūdeņu pieņemšana, novadīšana uz bioloģiskajām attīrīšanas iekārtām, kā arī notekūdeņu attīrīšana,dzeramā ūdens un notekūdeņu kvalitātes kontrole, siltumenerģijas pārvade un sadale.
Skolēni paši varēja izsekot un vērot kur un kā notiek sadzīves un saimnieciskās kanalizācijas notekūdeņu pieņemšana, novadīšana uz bioloģiskajām attīrīšanas iekārtām, izmantotām automātiskajām iekārtām .Uzņēmuma pārstāvis Gatis skolēniem pastāstīja kādas zināšanas un prasmes nepieciešamas , lai strādātu uzņēmumā,kā arī iepazīstināja ar karjeras iespējām uzņēmumā, iespējamām profesijām. Galvenās prasmes un zināšanas ir nepieciešamas dabaszinību mācību jomā.
Uzņēmumā skolēni varēja vērot arī saules paneļu elektrostacijas uzstādīšanu ar mērķi veicināt uzņēmuma energoefektivitāti un meklētu videi draudzīgus risinājumus tā darbības realizācijai, lai varētu kaut daļu no notekūdeņu attīrīšanas iekārtās nepieciešamās enerģijas saražot paši.
Skolēni ar interesi iepazinās ar uzņēmuma darbību un saņēma atbildes uz saviem jautājumiem.
Paldies par sadarbību skolotājai Jeļenai Morozovai un skolas direktoram Andrejam Gluhovam par transporta nodrošinājumu.
Pedagogs karjeras konsultants Lolita Eklone

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux