MEDICĪNAS MĀSA

Sertificēta savā specialitātē. Skolas medicīnas māsa sniedz pirmo palīdzību traumu un akūtu saslimšanu gadījumos. Kontrolē bērnu imunizāciju, par vakcināciju informē vecākus un nosūtu pie primārās aprūpes vai ģimenes ārsta. Veic pasākumus tuberkulozes profilaksē.
Organizē sanitāri – higiēniskos pasākumus izglītības iestādē, infekcijas slimību gadījumos – veic bērnu medicīnisko novērošanu. Veic infekcijas slimību reģistrāciju un nepieciešamos pretepidēmijas pasākumus izglītības iestādē, lai novērstu infekcijas slimību izplatīšanos.

IRINA ŠTEINBERGA, skolas medicīnas māsa

E-pasts:
Telefona numurs: 64207546
Darba laiks: Pirmdiena – Piektdiena 8.30 – 16.30

 

SOCIĀLĀ PEDAGOĢE

Uzklausa, informē, konsultē, sniedz atbalstu, izvērtē problēmu un palīdz to risināt, novēro, palīdz risināt konfliktsituācijas, ja nepieciešams, apmeklē ģimeni mājās, pēta skolas vidi, sekmē skolēna, vecāku un skolotāju savstarpējās sadarbības iespējas, pēta un izzina skolēna vai klases problēmu cēloņus, palīdz skolēniem veidot dzīves prasmes, koordinē un sadarbojas ar citu institūciju speciālistiem, visu jautājumu risināšanā ievēro konfidencialitāti.

LĪGA PRIEDE, sociālā pedagoģe

E-pasts:
Telefona numurs: 26188094
Darba laiks: Pirmdiena – Piektdiena 8.00 – 16.00
Kabineta numurs: 201

 

SKOLAS PSHOLOĢE

 • sadarbojoties ar skolotājiem un vecākiem, palīdz skolēniem risināt problēmas, kas traucē mācībām;
 • pēta bērnu psiholoģisko gatavību skolai;
 • izstrādā adaptācijas programmas, lai veicinātu jaunāko klašu skolēnu iejušanos skolā;
 • konsultē skolēnus individuāli un grupās par mācību jautājumiem, pašattīstību, savstarpējām attiecībām, konfliktu risināšanu un citām psiholoģiskām tēmām;
 • konsultē vecākus par bērnu audzināšanu;
 • sadarbojas ar skolas vadību, pedagogiem, sociālo pedagogu, speciālo pedagogu un logopēdu, lai izstrādātu un īstenotu skolēna atbalsta pasākumu plānu.

INA NEIMANE, skolas psiholoģe

E-pasts: i
Telefona numurs: 29144253
Darba laiks:

 • Pirmdiena 11.00 – 14.00
 • Otrdiena 13.30 – 16.00
 • Trešdiena 8.00 – 16.00
 • Ceturtdiena 13.30 – 17.00
 • Piektdiena 8.00 – 16.00

Kabineta numurs: 301

 

LOGOPĒDI

Veic izglītojamo runas un rakstu valodas traucējumu diagnosticēšanu, profilaksi un korekciju, lai sekmētu valodas attīstību un veicinātu brīvu un radošu personību. Izglītojamos logopēdiskajās nodarbībās uzņem visa mācību gada laikā, ja atbrīvojas vieta, un atskaita, kad novērsti valodas traucējumi. Vispirms uzņem izglītojamos ar izteiktiem valodas traucējumiem, kas rada grūtības pamatizglītības programmu apgūšanā.

ANITA MOLOTKOVA,  logopēde

E-pasts:
Telefona numurs: 64281559
Darba laiks:

JŪLIJA MOLOTKOVA, logopēde

E-pasts:
Darba laiks:

ELVITA LĪCĪTE, logopēde

E-pasts:
Darba laiks:

 

PEDAGOGA PALĪGS

TETIANA BELASHOVA, pedagoga palīgs

E-pasts:
Darba laiks: Pirmdiena – Piektdiena 8.00 – 16.00

ALISE ANCE GULBE, pedagoga palīgs

E-pasts:

Darba laiks: Pirmdiena – Piektdiena 8.00 – 13.30 (izņemot otrdienas)

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux