Skolvadības sistēma “E-klase”

E-klase ir skolotāju darba instruments, ar kura palīdzību tiek nodrošināta pedagoģiskā procesa nepieciešamā dokumentācija, sākot ar elementāro klases žurnālu, beidzot ar sarežģītām atskaitēm skolas vajadzībām.

Ar e-klases palīdzību skolēni un viņu vecāki var sekot līdzi sekmēm internetā, sazināties ar skolotājiem, klasesbiedriem un klases biedru vecākiem.

Vecākiem pieejami divi pakalpojumu komplekti:

  • Bezmaksas komplekts
  • Ģimenes komplekts (par maksu).

Bezmaksas komplektā izglītojamie un viņu vecāki ir reģistrēti automātiski pēc iestāšanas skolā.

Vecāki saņems piekļuves paroli e-klasei pamatojoties uz iesniegumā norādīto telefona numuru.

Izmantojot adresi www.e-klase.lv, sadaļu Pieslēgties e-klasei piekļūst informācijai par sava bērna (-iem) atzīmēm, kavējumiem, sarakstei ar skolu un skolotājiem, u.c.

Ja skolēns vēlas ērtāk sekot līdzi mācību procesam, var iegādāties Ģimenes komplektu. To var vecāki vai izglītojamais var izdarīt paši (https://www.e-klase.lv/par-e-klasi/gimenes-komplekts).

Ja rodas jautājumi vai ir nepieciešams tehniskais atbalsts var griezties pie E-klases administratores Natālijas Šildes (100. kab.), jeb sazinoties ar rakstot , vai  E-klases pastā).

 

Aktuālās atbildes

https://www.e-klase.lv/par-e-klasi/buj/lv/vecakiem

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux